05.08.2017

Բեխտերևայի ասույթները

«Կարևորը միտքն է»- «Օգտակարը» (ընտրության համար)