09.09.2016

Թարգմանություն և փոխադրություն։ Թարգմանության կարևորությունը։ Թարգմանության ճշգրտությունը տեղեկատվական նյութերում։ Գործնական թարգմանություն։ Ընտրել տրված նյութերից մեկը և փորձել թարգմանել։