30.08-02.09

Օգոստոսի 30

Հանդիպում սովորողների հետ, նախագծերի ներկայացում (1, 2), նախագծային աշխատանքի հետ առնչվող պարզաբանումներ, անհատական և խմբային նախագծերի առանձնահատկություննեերը։ Դասավանդողի հետ առցանց շփման նրբությունները։ Նախագծերում նախնական անդամագրում։

Օգոստոսի 31

Հանդիպում սովորողների հետ, ուսումնական գործիքների և դրանցից օգտվելու կանոնների հիշեցում (նորեկների համար՝ պարզաբանում), էլեկտրոնային աղբյուրներից օգտվելու մի քանի պարտադիր կանոն, ուսումնական փաթեթների անհրաժեշտությունը։ Հայոց լեզվի և գրականության ուսումնական ամենասուղ փաթեթի հավաքում, փաթեթը լրացնելու ձևերը։ Բլոգի հետ աշխատանքի կանոնների հիշեցում (նորեկների համար՝ պարզաբանում)։ Փորձնական նյութի պատրաստում և բլոգում տեղադրում։

Սեպտեմբերի 1

Ուսումնական պարապմունքներ՝ ըստ դասացուցակի։

Սեպտեմբերի 2

Ուսումնական պարապմունքներ՝ ըստ դասացուցակի։