02.Փետրվար-մայիս ժամանակաշրջանի նախագծերը

Ուսումնական օրացույցին համապահասխան նախագծեր

Բաց նախագծեր

  • «Թարգմանիր» ամսագրում թարգմանությունների հրապարակում
  • «Սուրհանդակ» և «Էթիկետ» ռադիոնախագծերի հրապարակումներ։

Ընթացիկ նախագիծ

«Օտարագիր հայեր» նախագծի շարունակում (ներկայացման պատրաստում) և ընդարձակում։