12.05.2016

Հայոց լեզու
Տեղեկություններ հայոց լեզվի մասին։ Լեզվի տեղը լեզվաընտանիքում։ Լեզվի զարգացման փուլերը։

Գրականություն

Գրականագիտական հասկացություններ՝ կլասիցիզմ, ռոմանտիզմ, ռեալիզմ, սիմվոլիզմ։