09.02.2016

  1.  «Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծը։ Սովորողի ընտրությամբառ արկաների գրանցումը, դիմումը դպրոցի տնօրենին։
  2. Զրույց վիպաշխարհի, առասպելների մասին։ Պատմական և վիպական կերպարների համեմատություն։ Բնահյուսական մտածողության արտահայտությունը առասպելներում։ Պատումներ, դրանց ընթերցումներ գրաբար, մեկնաբանություններ։ (Գրաբարի ձեռնարկ,մաս 1-ին, էջ 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20)։