09.05.2016

Հայոց լեզու

  1. Հնչյունաբանություն, ուղղագրություն, ուղղախոսություն։ Ձայնավորների ուղղագրությունը, բաղաձայնների ուղղագրությունը, երկհնչյուն, կրկնակ բաղաձայն (շտ.1, վ. 1,3,6,7,9,10,12-46)
  2. Բառերի միասին, անջատ, գծիկով գրությունը (վ.53-63)
  3. Բաղադրյալ հատուկ անունների գրությունը (վ.66-73)

Հայ գրականություն

«Հայկ և Բել», «Տիգրան և Աժդահակ», «Արտաշես և Սաթենիկ», «Արտաշես և Արտավազդ», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» առասպելները։ Գրաբար հատվածների ընթերցանություն։