09.08.2016

Հայոց լեզու

  1. Բաղադրյալ հատուկ անունների գրությունը (վ.66-73)։
  2. Վանկ, շեշտ, գաղտնավանկ։ (վ.88, 91, 92,93, 94,95,96)։

Գրականություն

  1. Պատմագրություն։ Հայ պատմիչներ, նրանցից յուրաքանչյուրի «Պատմության» առանձնհատկությունը։ Բանահյուսության կիրառումը պատմագրության մեջ։ Խորենացի, «Հայոց պատմություն» «Ողբ» հտվածը։