09.09.2016

Շեշտ, հնչյունափոխություն, սղում։ Բառակազմության հետևանքով և պատմականորեն առաջացած հնչունափոխություն։ (Շտ.1, էջ 18-22, վարժ.94-122)։