09.15.2016

Գրականություն

«Սասնա ծռեր» համահավաք բնագրի ընթերցում։ Հատվածներ 1-ին ճյուղից. «Սանասար և Բաղդասար»։

  1. Ժողովրդական մտածողության արտահայտությունը
  2. Ստեղծած կերպարների բնութագրումը, արձագանքները հին պատմության մեջ։
  3. Ձայնագրություն։

Լեզու

Բառագիտություն. իմաստաբանություն։ Բառիմաստ։ Հոմանիշ, հականիշ, համանուն բառեր։ Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստ, դարձվածքներ, արտահայտություններ (Շտ1, էջ 23-35) ։