09.19.2016

Գրականություն

«Սասնա ծռեր» 1,2 ճյուղեր։ Հիմնական սյուժետային գծերը։ Հերոսները։ Հիմնական և օժանդկ հերոսները։ Կայանք երկու ճյուղերում։ Ընթերցանություն 1-ին և 2-րդ ճյուղերից։

Լեզու

Հարանուն բառեր, բառի կիրառությունը նախադասության մեջ, հնարավոր սխալներ հարանունների և բառի ոճական իմաստի հետ կապված։ (շտ, էջ 30-35)։