09.22.2016

Գրականություն

«Սասնա ծռեր», 3-րդ,4-րդ ճյուղեր։ Համեմատություններ, կերպարների բնութագիրներ։ Ռադիոնյութի պատրաստում (սովորոէների ընտրած հատվածների ընթերցանություն)։

Հայոց լեզու

Դարձվածքներ։ Դարձվածքներին հոմանիշ բառեր և արտահայտություններ, դրնց ոճական նշանկությունը։ Դարձվածքների նրբիմաստները։ Աշխատանք դարձվածաբանկան բռարաններով և շտեմարանով (շտ.1,  էջ 30-35)։