09.30.2016

Բաղադրյալ բառեր։ Բաղադրիչների կապակցման միջոցները։ Տապավումը՝ բարդության տեսակ։ Հնարավոր շփոթությունները բաղադրյալ բառերի բաղադրիչները որոշելիս։ (Շտ.1, 38-43)