10.03.2016

Հայոց լեզու

Բառակազմություն։ Ինքնուրույն գործածություն չունեցով արմատներ։ Արմատի և ածանցի հնչյունափոխություն բառակազմության հետևանքով։ (Շտ.1, էջ 42-45)

Գրականություն

Միջնադարյան բանաստեղծություն.

Խուչակ, Սայաթ-Նովա։ Բանաստեղծությունների ընթերցում։ Քուչակի, Ֆրիկի, Սայաթ-Նովայի և Նարեկացու բանաստեղծությունների համեմատում։