10.12.2016

Հայոց լեզու

Ածական, թվական և դերանուն։ Դերանվան հոլովումը։ Չհոլովվող դերանուններ։ Դերանունների և հոդերի հոմանիշությունը։ (Շտ.1, էջ 53-57)

Գրականություն

Միքայել Նալբանդյան։ Կենսագրական փաստեր, ստեղծագործությունները։ «Ազատություն», «Մանկության օրեր», «Ապոլոնին», «Իտալացի աղջկա երգը» բանաստեղծությունները։