10.19.2016

Հայոց լեզու

Դերանունների հեսակները։ Հոլովվող և չտոլովվող դերանուններ։ Դերանվանական և անվանական հոլովումներ։ Անձնական դերանունների քերականական կարգերը՝ դեմք, թիվ, հոլով, հոլովում։ Դերանունների և հոդերի հոմանիշությունը (շտ. 1, էջ 50-57)։

 

Գրականություն

Պետրոս Դուրյան. կյանքը։ Ստեղծագործությունները։ Բանաստեղծությունները. «Լճակ», «ՏրտունջքՏրտունջք», «Զղջում», «Սիրել», «Դրժել»