11.03.2016

Հայոց լեզու
Բայի սեռը, կազմությունը։ Բայահիմք։ Դիմավոր բայրեին հատուկ քերականական կարգերը, դեմք, թիվ, ժամանակ, եղանակ։ (Շտ.1 էջ 59-60)

Գրականություն

Ռեալիստներ, Նար-Դոս, Շիրվանզադե, Զոհրապ։ Ստեղծգործություններում ռեալիզմի արտահայտությունը։