11.09.2016

Հայոց լեզու

Դիմավոր բայեր, քերականական կարգերը։ Բայական ձևերի մեջ համանունությունը։ Պարզ և ածանցավոր բայերի խոնարհումները։ Անկանոն և պակասավոր բայեր։

Գրականություն

20-րդ դարի արևելահայ պոեզիա. Համո Սահյանամո ՍահյանՔարափը,Քարափը, Մասրենին, Անունդ տալիս, Անտառում, Կգամ, Նաիրյան դալար բարդի, Օրը մթնեց և այլն։

«Մասրենին հայ է»