11.14.2016

Հայոց քեզու

Պարզ նախադասություն։ Միակազմ և թերի նախադասություններ։ Պարզ կնդարձակ նախադաություն։ Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ։ Գոյականական և բայական անդամների լրացումները, դրանց հետ կապված կետադրությունը։ (Շտ.1, էջ 83-85)

Գրականություն

Պարույր Սևակ. ստեղծագործական ուղին, խոհական բանաստեղծությունները. «Մարդ էլ կա, մարդ էլ», «Աշխարհին, այո, մաքրություն է պետք», «Վարք մեծաց»