11.16.2016

Հայոց լեզու

Նախադաության գլխավոր և երկրորդական անդամներ։ Գոյականական անդամի լրացումներ։ Որոշչի, հաիկացուցչի և բացահայտչի հետ կապված կետադրությունը։ (էջ 74-78)։

Գրականություն.

Պարույր Սևակ։ Խոհական բանաստեղծությունները, սիրային բանաստեղծությունները։ «Վարք մեծաց» բանաստեղծությունը։ «Անլռելի զանգակատուն» պոեմը, գրելու նպատակը, առանձնահատկությունները։ Կոմիտասի կերպարը։