11.17.2016

Հայոց լեզու

Բարդ նախադասություն։ Դերբայական դարձված և երկրորդական նախադասություն։ Կառույցների հոմանիշությունը։ (էջ 75-80)

Գրականություն

Սևակ. «Անլռելի զանգակատուն»։ Կոմիտասի սևակյան մեկնաբանությունը։ Հատվածներ պոեմից։