11.21.2016

Հայոց լեզու

Բարդ ստորադասական նախադասություն։ Երկրորդական նախադասության պաշտոնը, փոխակերպումներ։ (էջ 80.85)։

Գրականություն

Հրանտ Մաթևոսյան. «Աշնան արևը» քննարկում։