11.23.2016

Հայոց լեզու

Երկրորդակն նախադասության փոխարկումը դերբայական դարձվածի և հակառակը։ Երկրորդական նախադասությունը և դերբայական դարձվածը՝ որհես նախադասության անդամ։ Փոքարկման ժամանակ առաջացող կետադրական փոփոխությունները։ (էջ 79-82)

Գրականություն

Հրանտ Մաթևոսյան. «Աշնան արև» Աղունի կերպարը՝ որպես ժամանակի կենսունակ մարդու կերպար։ «Երկրի ջիղը» վերնագրի էությունը, համապատասխանությունը բովանդակությանը։

«Կանաչ դաշտը» պատմվածքը։ Կյանքի պայքարը և զոհաբերման անխուսափելիությունը պատմվածքում։