11.24.2016

Հայոց լեզու

Կետադրություն։ Բազմակի անդամների, տրոհվող անդամների և զեղչված անդամների կետադրությունը։ (էջ 114-116)

Գրականություն

Հրանտ Մաթևոսյան։ Գրական հավատամքը, «Աշնան արև» վիպակում մարդու կենսունակության խնդիրը։ Համեմատությունը «Կանաչ դաշտը» պատմվածքի հերոսների հետ։