11.30.2016

Հայոց լեզու

Կետադրություն։ Փոխակերպման հետ կապված կետադրության փոփոխություն։ Կետադրության դերը իմաստային նրբերանգ ստանալում։

Գրականություն

20-րդ դարի հայ պոեզիան. Վարուժան, Թումանյան, Իսահակյան, Տերյան, Չարենց։ Զրույց գրական ուղղությունների մասին։