12.01.2016

Հայոց լեզու

Շարահյուսական հոմանիշներ։ Փոխակերպումներ։ Մեջբերվող խոսքի կետադրումը և դրա կետադրումը փոխակերպումից հետո։

Գրականություն

Սփյուռքահայ գրականություն

Սարոյան, Անրի Թրուայա, Ալիսիա Կիրակոսյան և այլն (զրույցներ սովորողների նախընտրած հեղինակի ստեղծագործությունների շուրջ)