12.14.2016

Պնդումների փունջը։ Փունջը լուծելու սկզբունքները, հարցերի կազմման տրամաբանությունը։ Բոլոր բաժիններից գիտելիքների համադրումը։

Գրականության ժանրերը, սեռերը, գրական ուղղությունները։ Հայտնի գործերի ուղղությունների, ժանրերի ու սեռերի որոշում։