02.03.2017

Վահան Տերյան. Տերյանի ստեղծագործությունների բովանդակությունը նրա օգտագործած բառապաշարում։ Տերյանի՝ արդեն ծանոթ բանաստեղծությունները։ «Հայտնություն», «Տեսա երազ մի վառ», «Թողի երկիրն իմ հայրենի» և այլ բանաստեղծությունների ընթերցում։ Բանաստեղծության ասոցիատիվ ընկալում (գույն, համ, հոտ, երաժշտություն, մակերես՝ առարկա)։ Բանստեղծությունը վերածել սյուժետային պատկերի։ Դուրս գրել Տերյանի՝ ամենաշատ օգտագործած բառերը, դրանց միջոցով շարադրանք կազմել սովորողի ընտրած թեմայով։

Տերյանի կենսագրկան հետաքրքիր փաստերի փնտրտուք։