02.10.2017

«Կարդում ենք» նախագծի շրջանկներում Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների ձայնագրում։ Էսսեների ընթերցում, քննարկում։ «Հոգևոր Հայաստան» հոդվածի քննարկում հետևյալ խնդիրների շուրջ.

  • Տերյանի մտահոգության առարկան
  • Ո՞ւմ է հակադրվում Տերյանը
  • Այսօր կա՞ն այդպիսի մտավորականներ
  • Ի՞նչ է նշանակում «ոստիկանի հագուստով ոտիկան»՝ Տերյանի այս էսսեում։