02.24.2017

  1. Էսսեների ընթերցում, քննարկում։
  2. «Քաջ Նազար» հեքիաթը.
    ա) շշուկ-խոսակցությունների ազդեցությունը մարդու հանրային գնահատականի և ինքնագնահատականի վրա (հիմնավորումները՝ հեքիաթից).
    բ) պատասխանատվություն. ինչո՞ւ ուժեղ, գիտակ, կարող մարդիկ չեն ուզում պատասխանատվություն վերցնել (հիմնավորումը՝ հեքիաթից), ինչո՞ւ են թերուսներն ավելի հեշտ ստանձնում պատասխանատու աշխատանքներ.
    գ) Բախտ թե՞ ծրագրում, իրականացում. միջավայրի դերը իշխանավորի վարքի դրսևորման մեջ (ինչու է վստահ, որ ինչ անի, կանցնի)։
  3. Էսսե՝ «Քաջ Նազարն ու ժամանակակից քաղաքական կյանքը»։