02.28.2017

Սովորողների էսսեների ընթերցում, քննարկում։

Թումանյանի քառյակները։

Աշխատանք խմբերով. ամեն խումբ ընտրում է չորս քառյակ, փորձում են ներկայացնել նկարներով։ Մյուս խմբերը պիտի գուշակեն՝ որ քառյակն է, կամ ինչի մասին է այդ քառյակը։ Հետո անգիր են սովորում։ Տեղում ներկայացնում են իրենց քառյակները։

Ընդհանուր քննարկում. 

  1. Ինչ է քառյակը։ Ամենաբնորոշ առանձնահատկությունը։
  2. Թումանյանի քառյակների մեջ ինչ ընդհանուր բան կա։
  3. Ի՞նչ է փոխվում ընթերցողի մտածելակերպի մեջ Թումանյանի քառյակները կարդալով։
  4. Էսսե գրել՝ քառյակների շուրջ (վերնագիրը՝ սովորողի ընտրությամբ)։

Կարդում ենք «Մեծն Գեթսբին» վիպակը (Ֆիցջերալդ)։