03.10.2017

Կարդում ենք Չարենց.

«Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում», «Ամռան անուշ, հուրհրատող տոթ ես ջան», «Երազ տեսա…», «Կուզեմ հիմի փչե զուռնեն…», «Անքնություն», «Տաղ անձնական», «Կյանքը», «Հայրենիքում»։

Պատրաստվում ենք չարենցյան թափառումին։