04.03.2017

Ա) խումբ՝ քննարկման նախապատրաստական աշխատանք.

  • Նախապատրաստում քննարկման.
  • Քննարկման նպատակի ձևակերպում։
  • Քննարկման բաղկացուցիչները, մեթոդը։
  • Կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութերը։
  • Քննարկման տարածքի որոշում, համապատասխան անձանց հետ պայմանավորվածության ձեռքբերում։
  • Քննարկման բաղկացուցիչների ( մասնակիցների ընդունում, տեղավորում, քննարկման նպատակի և մեթոդի ներկայացում) բաժանում կազմակերպիչների միջև։
  • Քննարկման մասին հրավեր-հայտարարության տեքստի կազմում, հրապարակում, տարածում։

Բ) խումբ՝ որպես նախաձեռնողներ՝ կարդացած նյութի մասին կարծիքների, վերաբերմունքի, մոտեցումների ձևակերպում, հրապարակում։