04.18.2017

  1. Մեծարենցի բանաստեղծությունների շուրջ սովորողների էսսեների քննարկում։
  2. Մեծարենցի կենսագրական փաստերի փնտրտուք։
  3. Վարուժանի «Հացին երգը» շարքի ուսումնասիրում. «Անդաստան», «Ցորյանի ծովեր», «Հասուն արտ», «Երնում», «Հունձք կը ժողվեմ» և այլն։
  4. «Ձոնը». կառուցվածքը, ասելիքը։
  5. Համեմատել Մեծարենցի և Վարուժանի ոճերը։