04.21.2017

  1. Վարուժանի «Հացին երգը» շարքի ուսումնասիրում. «Անդաստան», «Ցորյանի ծովեր», «Հասուն արտ», «Երնում», «Հունձք կը ժողվեմ» և այլն։
  2. «Ձոնը». կառուցվածքը, ասելիքը։
  3. Համեմատել Մեծարենցի և Վարուժանի ոճերը։