09.02.2016

  1. Բաց նախագծերի ներկայացում։ «Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծը։ Սովորողի ընտրությամբ առարկաների ընտրության կարգը, գրանցումը, դիմումը դպրոցի տնօրենին։
  2. Դասն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գրականության և հղումների շտեմարանի ստեղծում համակարգչի մեջ։
  3. Սովորողի ուսումնական անհատական պլան, սովորողի բլոգ։
  4. Գրականության ծրագրի առանձնահատկությունները, բաժինները։ Գրականության նյութերի ընթերցանության և դրանց շուրջ էսսե գրելու անհրաժեշտության մասին զրույց։
  5. Էսսե գրել «ընթերցանությունը՝ զրույց հեղինակի հետ» թեմայով։