09.06.2016

  1. Հայոց գրերի գյուտը, Մաշտոց, Մաշտոցի շարականները։
  2. Ոսկեդարյան գրականությունը (տեղեկություններ համացանցից, դասագրքից)։
  3. Ամենահետաքրքիր տեղեկությունների ներկայացում։

Հանձնարարություն- անգիր սովորել Մաշտոցի շարականները, ցուցադրություն պատրաստել՝ «5-րդ դարի հայ պատմագրությունը» թեմայով։