09.08.2016

Հայոց լեզու

Թեման՝ գրաբարը՝ ժամանակակից հայերենի հիմք։ Գրաբար ընթերցանության և գրության մի քանի կանոններ։ Գրաբար հատվածների ընթերծանություն Գրաբարի ձեռնարկից grabar-1-in mas

Տնային հանձնարարություն — Հայոց լեզվի դասագիրք, 10-րդ դասարան, էջ 13, վ. 6, 7։