09.09.2016

Ոսկեդարյան գրականությունը։ Հայ պատմիչներ։ «Հայոց պատմություն»-ը՝ ըստ տրբեր պատմիչների։
Մովսես Խորենացի։ Խորենացու պատմութան առանձնահտկությունները։ «Ողբ» հատվածը։ Ընթերցանություն և քննարկում։

  1. Որքանով է Խորենացին արդարացի՝ իր տեսածը ողբալի համարելով։
  2. Ինչի՞ համար ողբ կաներ, եթե մեր ժամանակներում հայտնվեր։
  3. Գնահատեք ժամանակակից կյանքը և դրա նկատմամբ մարդու վերաբերմունքը։