09.13.2016

Գրականություն

 

Ռիչարդ Բախ. «Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով ճայը»։ Քննարկում։ Գաղափարը, ասելիքը։ Այլաբանությունը։

 

Տնային աշխատանք՝ Մեջբերումներ դուրս գրել «Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով ճայը» վիպակից։