09.16.2016

Գրականություն

Ռիչարդ Բախ. «Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով ճայը»։ Անհատի զարգացումը։ Զիջումներ, կորուստներ, ընտրություն։ Անհատի պահնջմունքները՝ որպես զարգացման պայման։ Հաղթահարման ճանապարհը։ 

«Օգնել ուրիշին» գաղափարը։ Ուսուցիչ և հետևորդ, ուսուցչի մոտեցումը։ Գաղափար, օրենսդրություն։

Մարդու զարգցման մակարդկները ըստ Աբրահամ Մասլոուի՝ պահանջմունքների բուրգի։

Տնային հանձնարարություն. Էսսե գրել՝ «Պահանջմունքը և դրան հասնելու ճանապարհները» կամ սովորողի ընտրած թեմայով՝ ըստ Բախի «Ջոնաթան Ճայը» վիպակի։