09.19.2016

Լեզու, տեղեկություններ հայերենի զարգացման փուլերի մասին։ Ուսումնական նյութի պատրաստում լեզվի զարգացման փուլերի շուրջ։ 1-ին փուլ, գրաբար։ 2-րդ փուլ՝ միջին հայերեն։ Ընթերցանություն Գրաբարի ձեռնարկից, Այգեկցի, «Կտակ վասն գանձի»։ կարդալ, վերածել ժամանակակից հայերենի։