09.20.2016

  1. «Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը» թեմայով էսսեների ընթերցում։
  2. Գրիգոր Նարեկացի, կյանքը, տաղերը։

Տանը՝ «Մատյան ողբերգության» աշխատությունը։ Պատրաստել հատվածներ՝ ներկայացնելու ընթերցմամբ։