09.26.2016

Բառապաշար։ Հիմնական և մասնագիտական բառապաշար։ Փոխառյալ և հնդևրոպական  արմատից կազմված բառեր։ Հնաբանություններ և նորաբանություններ։ Պ.Բեդիրյանի «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գրից 2-ական բառի ուսումնասիրում։

Տնային՝ 1. դասագիրք, էջ 79, վ.10։ 2. Կարդալ «Բառերի խորհրդավոր աշխարհիցը», ամենազարմանալի ստուգաբանության մասին կես էջի սահմաններում շարադրանք կազմել։