09.27.2016

Կոմիտասյան օրերի առթիվ՝ «Պատումներ Կոմիտասի մասին» կարդում ենք Զարզանդ Դարյանի պատումները։

  1. Կոմիտասի կերպարի բնությագրում։
  2. Կոմիտասի կերպարի բացահայտում՝ ըստ Զարզանդ դնրյանի պատումների
  3. Կոմիտասի կերպարի մասին սովորողի տպավորությունը։

Գտնել Կոմիտասի նկարները, ժողովածու կազմել և ներկայացնել ըստ այդ նկարների Կոմիտասին։