09.29.2016

«Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գրքից նոր բացահայտումներ։ Ստուգաբանության ամենահետաքրքիր կողմը (զրույց)։ Ստուգաբանական բառարան։
Բառերի և բառապաշարի մասին սովորողի արած հետևությունը։

Շարադրանք՝ «Որքանո՞վ ենք հասկանում մեր լեզուն»։