10.03.2016

 1. Հայոց լեզու
 • «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գրքից նոր բացահայտումներ։ Ստուգաբանության ամենահետաքրքիր կողմը (զրույց)։ Ստուգաբանական բառարան։
 • Էսսե. տեքստի պարտադիր կառուցվածքը։ 1.նախաբան, 2. նյութը, 3. վերջաբան։
 • Եզրակացություն՝ եղած փաստերի հիման վրա։ Հիմնավորված խոսք։

Առաջադրանք՝ Էսսե գրել «Կարդալով «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գիրքը և ուսումնասիրելով ստուգաբանական բառարանները»։

2. 6-րդ ժամի համար ստորև նշված սովորողները (ովքեր դասի են, ազատվելու են) ուսումնասիրում են Գրիգի պատմվածքները։ 

 1. Ասատրյան Սիրանուշ
 2. Տատինցյան Դիանա
 3. Ջանոյան Անի
 4. Ավետիսյան Գագիկ
 5. Նազարեթյան Արշամ
 6. Նիկոլյան Գարեգին
 7. Դավթյան Սաբինա
 8. Նիկողոսյան Անուշ
 9. Սարգսյան Օֆելյա