10.07.2016

«Սասնա ծռեր». պատումները։ Պատմականն ու առասպելականը։ Ջուրը՝ կյանքի սկիզբ։ Առասպելականին հատուկ դեպքերի ու դեմքերի կրկնություն, զուգակցում։ Հերոսականությունը՝ որպես առասպելաբանության սկզբունք։ Ծուռ հերոսները (ընդհանրությունը Իվանուշկա Դուռաչոկի հետ), հսկա հերոսները։ Պարբերականությունը (կրկնվող հերոսներ, կրկնվող դեպքեր)։ Համահավաք բնագրի արժեքը. բանահյուսությունը, տարբերակներից սյուժետային գծով ընտրությունը։

Հաջորդ դասի համար ուսումնասիրել և գտնել  հեթանոսության հետքերը և քրիստոնեության ազդեցությունը վիպերգում։