10.13.2016

Նախորդ դասին գրած դիմանկարների ընթերցում, վերլուծություն։

Ասոցիատիվ բնութագրում։ Դիպուկ համեմատություն և բառի կամ արտահայտության փոխաբերական կիրառություն։ Բառերի նպատակային ընտրություն։

Նկարագրեք Երևանի փողոցներն այնպես, որ ոչ մի սուտ բան չասեք, բայց և բացասական իմաստ ունեցող բառ չօգտագործեք։