10.17.2016

Սովորողների շարադրանքների ընթերցում։

Դիպուկ արտահայտություն։ Համեմատությունը՝ որպես նկարագրության և բնութագրման միջոց։ Մակդրում։ Հոմանիշների նպատակային կիրառում։ Հոմանիշ։ Հոմանիշների տարբերությունները։

Առաջադրանք

Բառարանի օգնությամբ գտնել տրված բառերի հոմանիշները։ Բացատրել հոմանիշներից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունը (ինչո՞վ է անփոխարինելի, ինչո՞ւ չի կարելի հոմանիշներն օգտագործել մեկը մյուսի փոխարեն)։

Մազ, ծիծաղել, մահանալ, թուխպ, երկմտել, ականակիտ, սին, ծանուցել։